Bina Güçlendirme İşe Yarıyor Mu?

Bina güçlendirme işe yarar mı sorusunun cevabı, mühendislik hesapları uygun şekilde yapıldığında ve başarılı bir şekilde uygulandığında, evet işe yarar şeklindedir.

Ülkemizde son 20 yıldır güçlendirme uygulamaları hız kazanmakla birlikte ne yazık ki önemi henüz yeterince anlaşılmamıştır.

Dünya genelinde ve özellikle Avrupa da yaygın olarak uygulanmakla birlikte henüz ülkemizde gerekli seviyelerde bina güçlendirme yöntemi uygulanmamaktadır. Bilindiği üzere, iktisat teorisi kaynakların sınırlı olması üzerine kuruludur.

Hızlı bilgi almak için bizi arayın:  (541) 733 09 30

 

Bina Güçlendirme Ne Kadar Faydalı?

Ülke ayırt etmeksizin tüm ülkelerin ekonomisi sınırlıdır. Gelişmişlik seviyesini kişi başı milli gelirle tek başına her ne kadar belirleyemez isekte bize önemli bir fikir verici data olarak ele alabiliriz.

Avrupa’da yaşayan insanların genel olarak kişi başı milli geliri ülkemizden daha yüksek olmasına rağmen neden yıkıp yeniden yapıma yönelmek yerine mevcut binalarını güçlendirmeye yöneldiğini düşünmek gerekir.

Binalarda yık-yap uygulaması halkımızın yap-sat uygulamasından alışık olduğu bir kavramdır. Ancak “güçlendirme” uygulaması binalar için yeni bir kavramdır. Haliyle insanlarımız ”Bina Güçlendirme İşe Yarıyor Mu?” diye sormaktadır. Bu sorunun temelde yeterince cevaplanabilmesi için cevabın iki farklı konuya açıklık getirmesi gerekir.

Birinci soru, güçlendirilen binalar güçlendirmeden sonra yeterli yapı güvenliğine sahip olabiliyorlar mı? İkinci soru ise, güçlendirme işlemi ekonomik olarak avantajlı mıdır?

İlk olarak, güçlendirilen binalar güçlendirmeden sonra yeterli yapı güvenliğine sahip olabiliyorlar mı? veya bir başka deyişle, bina kullanım amaçlarına uygun olarak hizmet ederken can güvenliğini sağlıyor mu?

Cevap: EVET. Peki nasıl? Güçlendirilen binalar da aynı yeni bina projesi hazırlanır gibi matematiksel olarak bilgisayarda modellenir.

Bina ve mevcut olmayan güçlendirme bileşenleri de sanki binada uygulanmış gibi modele eklenir. Güncel (son teknolojinin gereklerini içeren) Deprem Yönetmeliği (2018) kapsamında yeni bir binanın sağlaması gereken aynı performans kriterlerini sağlıyor mu diye bakılır. Sağlıyorsa modele uygun olarak sahada gerekli güçlendirme bileşenleri binaya eklenir. Sonuç olarak, güçlendirilen bina ile yeni sıfırdan yapılan binanın güvenliği ne kadar ise o kadar güvenlidir.

İkinci olarak, güçlendirme işlemi ekonomik olarak avantajlı mıdır? Cevap: EVET. Ama her durumda mı?

Cevap: HAYIR. Peki hangi şartlarda? Güçlendirme uygulaması tek bir uygulama tipi değildir.

Aynı hastayı doktorun tedavi yöntemi nasıl tek değilse her binada farklı tedaviye ihtiyaç duyar. Farklı tedavilerin maliyeti de farklıdır. Mühendisler arasında, binanın ihtiyaç duyduğu bina güçlendirme uygulaması neticesinde oluşacak maliyet yeniden bina yapmanın maliyetinin %40’nı aşıyorsa yeniden yapmanın daha avantajlı olduğu yönünde bir kanaat vardır.

Ancak bu kanaat, tabiki bir mertebeyi belirtir. Binayı kullananlar için işlerinin devam etmesi, imar durumu, içindeki yaşayanların ihtiyaçları doğrultusunda bu oran %50-60 mertebesinde de uygun olabilir ya da %30 maliyet yüksekte gelebilir. Bu maliklerin vereceği bir karardır.

ÖncekiBina Deprem Performans Raporu Nasıl Alınır?
Yorum Yazın