Bina Güçlendirme Projesi

Bina Güçlendirme Projesi
 • Geoteknik zemin etüdü yapılarak zeminin tüm mühendislik özellikleri güncel Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ne göre belirliyoruz.
   
 • Bina deprem performans raporun daha önce alınmış ise raporda erişilmiş olan tüm veriler kullanılarak, yoksa da binadan alınacak numunelerin test sonuçları ve incelemeler neticesinde binanın modellemesi bilgisayar ortamında yapılıyor.
   
 • Binanın betonarme, çelik, ahşap, prefabrik veya yığma olması durumuna göre yapılan incelemeler toplanan veriler değişmekte ancak analiz mantığı değişmemektedir.
   
 • Sayısal modeli bilgisayar ortamında kurulan binanın olumlu ve olumsuz yönleri incelenmekte ve başta güvenlik olmak üzere sonra sırasıyla müşteri isteğine göre ekonomi ve estetik çözümleri sağlayacak şekilde deprem güçlendirme projesini hazırlıyoruz.
   
 • Daha sonra hazırlanan projedeki eski taşıyıcı sistemde olmayan yeni detaylar eldeki eski mimari proje üzerine de işleniyor. Buna Mimari tadilat projesinin hazırlanması denir.
   
 • Hazırlanan Projelerin çıktıları alınarak belediyeye sunuluyor. Belediyedeki tüm yasal süreçler yürütülüp proje onaylatılıyor. Böylelikle inşaat ruhsatı alınmış oluyor ve uygulama aşamasına hazır hale geliyoruz.